บริการสินเชื่อ

บริการเงินฝาก

สวัสดิการ

สมาคมฌาปนกิจ


การโอนเข้าบัญชีของ สอ.สสจ.นศ. ที่ธนาคารต่าง ๆ
แล้วนำสำเนาการนำเงินเข้าบัญชีมายื่นหรือส่งแฟ็ก มาที่ สอ.สสจ.นศ.
โทร.075-774672,075774673 โทรสาร 075-774671 ในวันที่โอนทันที
เลขที่บัญชีธนาคารของสอ.สสจ.นศ. ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 801-1-90473-6
2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 390-1-15863-8